Lits Fvo kan erbjuda ett varierat fiske både sommar och vinter.
Fiskevårdesområdet omfattar Indalsälven (Midskogs dämmningsområde)
från Långans inlopp ned till Midskogs kraftverk. Hårkan från Högfors
vid Häggenås ned till sammanflödet med Indalsälven. Biflödena; Örån,
Fjälån, Sännån och Hällsgårdsån samt Sännsjön.

Mer information om varje vattendrag hittar du under länken fisketips.
Vi är ett aktivt fiskevårdsområde som genomför årliga utsättningar av
både yngel och fångstfärdig öring. Indalsälven är reglerad varför
vattenståndet kan variera.

Förbereder utskrift