Regler för hur fisket får bedrivas
Minimi mått för harr och öring är 30 cm
Fiske med agnad krok är förbjudet i åarna (Örån, Fjälån,
Sännån och Hällsgårdsån) Förbudet gäller uppströms bron
vid sågen intill Öråns mynning och uppströms vägtrumman i Fjälån.
Barn under 16 år får fiska fritt om målsman har gällande fiskekort
Som du ser nedan så är fiskekorten mycket billiga.
DET LÖNAR SIG ATT KÖPA ÅRSKORT FÖR ÅRSKORTEN GÄLLER
ÄVEN FÖR MAKE/MAKA OCH BARN UNDER 16 ÅR.
 
MED ÅRSKORT för nät får du även använda flugutter i Indalsälven
(Till Indalsälven räknas den del av Hårkan som är nedströms
Järnvägsbron)
Vi har ett avtal med Granbo FVO så att kortet för Lit gäller även
för den delen av älven, från Järnvägsbron vid Litsnäset ned till vår egentliga
gräns vid Långans mynning.

OBS det är båtförbud inom Granbo FVO från Långans mynning upp till Järnvägsbron över Indalsälven från 1/9 - 31/10.

Det är totalt fiske förbud i åarna (Sännån, Fjälån, Örån och
Hällsgårdsån) mellan den 1:a september till och med den 31
oktober. Under samma tid är det förbjudet att fiska efter öring i Hårkan

Tillägg till årskort för fiske med nät 50:- (max 5 st a 30 m)
(Det är förbjudet att  fiska med nät från den 1:a maj till 15 juni
uppströms udden mellan Döviken och Bredviken)
Nätfiske får endast ske i Indalsälven!

Nät skall märkas med namn och tel nr.

Fiskekortet gäller även i hela Sännsjön, (sportfiske) övre gräns
vid kraftledningen som går över vid sjön.

Litsbygdens fiskekort gäller även för Mörttjärnen strax före 
Midskogsdammen. Fr.o.m 2016 är även Lits del av Myckeltjärnen
upplåten för fiske.

Genom beslut på fiskestämma har styrelsen mandat att utdöma
s.k kontrollavgift om max 10% av ett basbelopp ca 4000 kr vid
brott mot ovan uppsatta regler. Tjuvfiske utan giltigt fiskekort
polisanmäls.

Förbereder utskrift