HUR OCH VAR SKALL JAG FISKA.
Det är inte lätt att ge goda råd i den frågan, men lite tips hittar
du här. Söker du lite större strömmande vatten med god
tillgänglighet så åker du upp till Högfors kraftverk och fiskar från
östra eller västra sidan. Sik, Harr och öring med övervikt för harr.
Vid kläckning och rätt vattenstånd kan fisket vara mycket bra.


Stenarna är hala, vada med förstånd. Det finns djupa gropar
och i hård ström är det lätt hänt att man trillar i. Flugfiskare har
lättare att komma åt fisken från östra sidan åtminstone på
översta delen ned till Blå bergen.

Sännån är relativt lätt tillgänglig och du når den från flera vägar.
Se kartan.

Vid den övre delen kan du även fiska efter gädda i selet nedom
första forsen eller uppe i sjön. Här finns både harr och öring men
respektera minimimåtten och sätt tillbaka mindre fisk. Vindskydd
finns vid den övre sträckan och nere vid Brattströmmen.

Fjälån når du från vägen som går längs älven. För att fiska nedre
delen är det bäst om du har vadare, så du kan förflytta dig i ån.
Mycket vegetation nära stränderna. Övre delen lite mer öppen
men mest små fisk. Vindskydd vid vägen och ett till lite ovanför
kvarnfallet.

Örån är en fin å där det finns relativt gott om harr men här finns
också öring eller t.o.m. någon enstaka röding. Tidigt torrflugefiske
innan lågvattnet kommer senare på sommaren. Du når de övre
delarna från skogsbilvägar på båda sidor om ån. Fråga lokal
befolkningen om du skall fiska från västra sidan.

Hällsgårdsån i nedre delen av vårt område är en skogs å där det
finns gott om bäver och det gör det svårframkomligt tidvis.

För att fiska i Indalsälven bör man helst ha båt men du kan
framförallt från södra sidan spinnfiska efter abborre och gädda
Vintertid kan abborren vara på hugget. Bredviken och Döviken
uppströms Lits samhälle samt Gröva och Fäviken nedströms kan vara
bra ställen att prova på. Sent på våren finner du Harr och sik
grunt i älven samt på storhöljan nedströms Högfors. Kryfiske var
tidigare en given våraktivitet men det är numera sällan som
isarna ligger så att man lyckas få tag i kry.

( Kry = bäcksländenymfer som används som mäskning.

Förbereder utskrift