FISKEVÅRD INOM LITS FVO.

Vi sätter ut ca 1000 st fångstfärdig öring i magasinet och i Hårkan. 

Vi har under de sista 5 - 6 åren satt ut ca 30 0000 startade öring yngel i biflödena.

(de har då förbrukat gulsäcken och skall börja försörja sig själva)

Ynglen är från stammarna Bågede och Storbodströmmen. Vår förhoppning är att de ska smoltifieras och gå ut i magasinet för tillväxt

Vi provfiskar med fiskfälla för att se om vi får stigande lekfisk. Vi undersöker också 
hur överlevnaden är på ynglen genom elfiske.  Vi har under tidigare år  gjort biotopvård i Hårkan, 
Sännån, Örån, Fjälån (nedom vägtrumman) och i Bodabäcken.
 
Kommande säsong skall vi lägga ut lite lekgrus i Sännån 
 
Röding förekommer sporadiskt  i Lit. Det är Röding som kommer ned via 
Långan från Landösjön.

 

Förbereder utskrift